"Хүүхдийн хөгжилтөд шар луувангийн шүүсний нөлөөлөх байдал" судалгаа

IMG_0053.JPG
IMG_0067.JPG
IMG_0097.JPG
IMG_0054.JPG
IMG_0108.JPG
IMG_0073.JPG
IMG_0056.JPG
IMG_0077.JPG
IMG_0112.JPG
IMG_0057.JPG
IMG_0117.JPG
IMG_0078.JPG
IMG_0119.JPG
IMG_0060.JPG
IMG_0085.JPG
IMG_0062.JPG
IMG_0089.JPG
IMG_0122.JPG
IMG_0064.JPG
IMG_0066.JPG
Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй "Монгол ногоо" төсөл хэрэгжиж, 120сарын 01 эхлэн хүүхдийн өсөлт хөгжилтөд шар луувангийн шүүс хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх судалгааг амжилттай явуулж дууслаа. Энэхүү судалгааны ажил нь 05 сарын 08-ны өдөр хамтран ажилсан багууллага болоод эцэг эхчүүдэд тайлангаа танилцуулсан юм.