Дэлхийн гар угаах өдөр

Дэлхийн гар угаах өдөр”-ийг тохиолдуулан бүх бүлгийн хүүхдүүдэд  “Нян устгагчид гар угаах богино хэмжээний киног 620 гаруй хүүхдэд үзүүлж хүүхэд бүрт мэдлэг олгож ажиллаа.